GOK & ondersteuning

We gaan voor gelijke onderwijskansen voor al onze leerlingen.

Wat doet GOK samen met het personeel?

  • Leerlingen en ouders in contact brengen met organisaties
  • De taal bij alle leerlingen verbeteren
  • Ouders betrekken en informeren

Zo breiden we de KANSEN van alle leerlingen uit, om later sterker in het leven te staan.

Op school kunnen de leerlingen ook individueel of in groep begeleid worden door een team van paramedici.

Moeite met lezen, schrijven, uitspraak of Nederlands in het algemeen? Dan staan onze logopedistes voor jullie klaar.

Heb je problemen met motoriek, bewegen of fietsen? Onze ergotherapeute zal jullie met plezier begeleiden.

Naast deze begeleiding, zijn er ook tal van leerkrachten en het openleercentrum die ondersteunen in de klasgroep of individueel.