Subsidies en projecten

Onze school werkt samen met verschillende partners voor tal van projecten.

Brooddoosnodig

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten.
Daarom werkt onze school samen met vzw Enchanté, zodat iedereen gezond en met een gevulde maag de lessen kan volgen. Zorg jij mee voor een gevulde brooddoos en wil je dit initiatief steunen? 

Ga dan naar: https://​enchantevzw​.be/​n​l​/​d​o​n​e​e​r-nu/

Goed geregeld

De missie van Goed geregeld’ is om overal in Vlaanderen, in de meisjestoiletten maandverbanden en tampons gratis beschikbaar te stellen omdat niet iedereen hierover kan beschikken van thuis uit. Hier heerst nog steeds een taboe rond en daar willen ZIJ iets aan doen… voor ALLE meisjes!

Onze school voorziet alle meisjestoiletten van maandverbanden om de menstruatiearmoede op onze school tegen te gaan.

Buitengewoon werkt

Project in samenwerking met Emino, St-idesbald en De Lage Kouter

Dit project slaat de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De focus ligt op het versterken van leerkrachten en trajectbegeleiders. Er worden workshops georganiseerd over volgende onderwerpen 

  • Zoeken van stageplaats
  • Werkgeversbenadering
  • Begeleiding op de werkvloer

De leerkracht stagebegeleider is de verbindende factor tussen de stageplaats en de leerling/​stagiair. Door hierop intens in te zetten wordt de kans nog groter dat de leerling bij het verlaten van de school onmiddellijk kan tewerkgesteld worden. 

Kiwanis schenkt onze school 20 laptops

Kiwanis Kortrijk en Roeselare sloegen de handen in elkaar en schonken onze school 20 laptops.

De laatste maanden merkten we nog meer dan anders hoe belangrijk het is dat iedereen goed kan werken met een computer of laptop. Niet iedereen heeft thuis een laptop. Daarom is het belangrijk dat onze leerlingen dit ook goed kunnen leren op school.

Dankjewel!

ABO-project

In ABO (alternerende beroepsopleiding) volgen leerlingen 2 dagen school en lopen 3 dagen stage. De leerlingen doen ervaring op bij een vaste werkgever, maar kunnen ondertussen ook nog op de steun van school rekenen en zich verder bekwamen in hun vak en in vaardigheden voor het leven.

De kansen op werk, na hun ABO-traject zijn voor deze leerlingen vaak hoger. Maar liefst 80% van onze ABO-leerlingen stromen door naar het werkveld. Indien de leerling niet aan de slag kan na het ABO-jaar, kunnen zij wel rekenen op een werkloosheidsuitkering. Hun beroepsinschakelingstijd (‘wachttijd’) is ondertussen verlopen.

Als een leerling voldoende uren school en stage heeft gevolgd, krijgt hij/​zij op het einde van dat schooljaar een motivatiepremie van 500 euro, dankzij de financiële steun van de Europese Unie.

Dit project zet in op: Transities school - werk.

Epos & Erasmus+

Epos stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Een van hun projecten is het Erasmus+ programma in Vlaanderen.

Reeds enkele jaren organiseert onze school voor een aantal van onze leerlingen, dankzij dit project, een buitenlandse stage van 3 weken. Tot nu toe nam de afdeling kappersmedewerker deel. Zij konden gedurende 3 weken gratis stage volgen in kapsalons in Dublin. Daarnaast leerden de leerlingen ook zelfstandig wonen. Ze moesten samenwerken in het huishouden, zelf koken, schoonmaken,… Een erg leerrijke ervaring! 

Voorafgaand aan de stage, gaan de leerlingen ook op een meerdaagse teambuilding en wordt hun lessenpakket aangepast aan de buitenlandse stage, bijv. het aanleren van Engelse woordenschat.

Voor de leerlingen is dit alles kosteloos, alles wordt gesubsidieerd door het project.

Green Dinner & Break - BNP Paribas Fortis Foundation

Op 21 januari 2019 mochten 8 West-Vlaamse verenigingen een mooie cheque in ontvangst nemen om hun droom te realiseren. Onze school is één van die gelukkigen.

Met het project Green Dinner and Break maken we samen met de leerlingen, van het schoolrestaurant een plaats, waar eten voor iedereen aangenamer wordt, in een groene, rustgevende ruimte.

We kunnen dit alles realiseren met steun van BNP Paribas Fortis Foundation. Zij steunen jaarlijks educatieve initiatieven die inzetten op het steunen van jongeren die het niet steeds makkelijk hebben in de maatschappij.

Rode Neuzenfonds - Koning Boudewijn Stichting

De Lage Kouter in Kortrijk is een Rode Neuzenschool. Dit is een actie die inzet op het sociaal, fysiek en mentaal weerbaarder maken van jongeren.

Met dank aan het Rode Neuzenfonds van de Koning Boudewijnstichting kunnen we investeren in enkele projecten die er voor kunnen zorgen dat leerlingen en personeel zich goed in hun vel voelen en weten waar ze terecht kunnen met hun vragen en problemen. 

Pimp je speelplaats - i.s.m. verschillende partners

Op het moment dat de aanvraag goedgekeurd werd van Pimp je speelplaats, was men net begonnen met het bouwen van de nieuwbouw. Wat een braakliggend stuk grond was, is ondertussen een nieuw schoolgebouw, met speelplaats en groen speelveld! 

Het grasveld werd uitgebreid met zitbanken, plantgoed en fit-o-metertoestellen, een samenwerking van de opleidingen interieurbouwer, metselaar en hoeklasser. Aan de achterzijde van de school werd ook een heuse moestuin aangelegd, die onderhouden wordt door de leerlingen van de afdeling tuin’ van de Hoge Kouter.

Naast de subsidies van de Vlaamse overheid en Good Planet konden we ook rekenen op steun van verschillende andere partners: AVEVE Tuincentrum Lannoo Agri, Famiflora en onze ouderraad.

Benieuwd naar ons project? Bekijk dan onze verwezenlijkingen en ervaringen op de website van Pimp je speelpaats. 

Klimax - STEM-project Vlaamse Overheid & Onderwijs

Een kippenhok met zonnepanelen. Dat werd het 2-jarig STEM-project van de Lage Kouter, na een inspirerend bezoek aan de STEM-dagen in Technopolis Mechelen.

Via een tweedaagse en workshops kwamen leerkrachten en leerlingen meer te weten over STEM. Ze brainstormden over het kippenhok en de uitwerking ervan en na heel wat getimmer was het er: het kippenhok met zonnepanelen. De zonnepanelen zorgen voor elektriciteit die op hun beurt zorgen voor bewatering in de moestuin. De kippen eten onder andere de resten uit de moestuin op. En zo is de cirkel rond.

Voor het project kreeg de school 4000 euro.

Aankoop tweedehandsfietsen - Cera & ouderraad Lage Kouter

Dankzij de steun van Cera, kon de school 10 tweedehandsfietsen aankopen van Mobiel. De overige 10 fietsen werden aangekocht met steun van de ouderraad en de school. We zijn ondertussen aan het sparen, samen met de ouderraad, voor een degelijke bergplaats voor de fietsen, zodat we deze nog lang kunnen gebruiken.

Cera sponsorde 2000 euro voor de aankoop van de tweedehandsfietsen.

Smartflower - Luminus

Een grote zonnebloem met zonnepanelen, zo zou je de Smartflower kunnen omschrijven. De vele duurzame acties die op onze school gebeuren werden opgemerkt door Luminus. Zij beloonden ons met een Smartflower. De Smartflower, die meedraait met de zon, wekt jaarlijks de energie op die een gemiddeld huishouden verbruikt.

Mooimakers - Operatie Proper i.s.m. Vlaanderen & IMOG

Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen met als doel om een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te pakken. 

De school stelt jaarlijks een actieplan op om de schoolomgeving en de school proper te houden. De school wordt hierbij ondersteund met opruimmateriaal en educatief materiaal. 

Reeds verschillende jaren op rij, mocht onze school als beloning telkens 840 euro ontvangen. Met dit geld zouden we graag in de toekomst een eigen containerparkje bouwen, waar leerlingen kunnen leren sorteren, voor ze met het afval naar het échte containerpark trekken.