Info vrije tijd

Op maandagavond 24 oktober was er een infoavond over vrije tijd.

Op maandagavond 24 oktober was er een infoavond over vrije tijd. Deze avond werd georganiseerd door de ouderraad. We mochten volgende organisaties welkom heten: VZW Bizon, Kei-Jong, SNS: Sport Na School, Habbekrats, Ajko.